Krajské a senátní volby říjen 2012

Jak se správně bouřit

23. 11. 2012

V naší společnosti se děje mnoho nespravedlností, které mají systémovou povahu. Nedostatečná právní ochrana a nepřiměřeně tvrdé pojetí fikce doručení vede k již obecně známým případům divokých exeku...