Kultura

Víme dobře, jak mluvit do médií?

17. 4. 2017 / Miloš  Dokulil

Ne že bych si zrovna osoboval tohle zcela nesporně (a po všech stránkách) nejen vědět, ale také i hlásat. A zároveň tak, aby s tím naprosto nutně každý z nás musel nezbytně souhlasit. (...

Kdo jsou noví džihádisté?

14. 4. 2017

Ze životopisů "domácích" evropských teroristů vyplývá, že to jsou násilní nihilisté, kteří přijali islám, nikoliv náboženští fundamentalisté, kteří páchají násilí.Musíme pochopit, že terorismus ne...

Velikonoční příběh a pravda

15. 4. 2017 / Boris  Cvek

Velkopáteční příběh vypráví o tom, jak kněží hnali Ježíše před Piláta, tedy před pohana a zástupce okupantů, protože potřebovali, aby jim dovolil Ježíše popravit. Kněží měli tento důvod (Evangeliu...

Tři hodiny odpoledne

14. 4. 2017

Ježíš se naposled zvedl k hlavě kříže. "Otče," zvolal, "do tvých rukou poroučím svého ducha." Jeden z vojáků obešel kříž a chvíli pozoroval umírajícího. Pak se vrátil a lehl si na skálu. Z Ježí...

Nezapomenutelný hlas Vlasty Mlejnkové

10. 4. 2017

Výborná sólová sopranistka V l a s t a M l e j n k o v á se dožívá 26. května 2017 devadesáti let. V její hudební kariéře jde nejenom o samostatné recitály na nejznám...

Moravané, vy nejste Čechy?

7. 4. 2017 / Miloš  Dokulil

Ne že by hned v tom nadpisu vůbec byl nastaven nějaký problém. Raději okamžitě vyjevme, jak by to muselo znít, aby to byla – dokonce zdvojená – provokace. Raději to teď uveďme jako citát: „...